L’estima per el MAR

El sector de la pesca sostenible de Catalunya necessitava ser escoltat i participar de les decisions que afecten al seu ofici i modus de vida.

Amb aquest objectiu, escoltar i ser escoltats, va nèixer aquest primer Congrés. El seu programa va ser elaborat per part de tots els pescadors i pescadores, un programa que és un éxit en sí mateix i que es va dur a terme, amb la participació de tots, científics, administració i pescadors, els dies 17-19 de septembre a Lloret de Mar.

El Congrés ha finalitzat, però el procés participatiu continua fins arribar a bon port, de la mà de tots els qui estimen la Mar.